Material till Grundutbildning för krisstödjare

Här finner du material till utbildningen "Grundutbildning för PKL-gruppernas krisstödjare" som du kan ladda ner.

Att hålla i längden

Ladda ner Att hålla i längden >>

Krisberedskapsplan och Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan

Ladda ner Krisberedskapsplan och Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm

Psykologisk och social krisberedskap: Referenslista

Ladda ner Referenslista >>

Referenslista, litteratur om barn och ungdomar

Ladda ner Referenslista, litteratur om barn och ungdomar >>

Regionala riktlinjer för katastrofmedicinsk beredskap för Region Stockholm

Ladda ner Regionala riktlinjer för katastrofmedicinsk beredskap för Region Stockholm (extern länk)>>

Riktlinje Krisberedskapsplan och Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm

Ladda ner Riktlinje Krisberedskapsplan och Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm (extern län) >>