Att hålla avlastande samtal (Dag 1/2)

  • 2024-05-07

  • 8 - 16

  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Blocksalen T4:00

Medarbetare i traumavårdkedjan med särskilt intresse för att hålla avlastande samtal i arbetsgruppen efter extra påfrestande händelser i arbetet. Kursplatser fördelas jämt mellan verksamheterna.

image3nrtc.png

Syfte/mål

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om hur man håller avlastande samtal i sin arbetsgrupp, efter extra påfrestande händelser i arbetet.

Syftet med avlastande samtal är att underlätta återhämtning och stärka återgången i arbetet samt identifiera behov av fortsatt stöd för de som behöver det. Utbildningen fokuserar på evidensbaserad psykotraumatologisk kunskap.

Format

Utbildningen ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Utbildningen är processinriktad och kursdeltagarna förväntas närvara och vara aktiva under bägge dagarna.

Utvärdering

Utvärdering av utbildningen sker avslutningsvis muntligt i gruppen samt med skriftligt formulär.

Kursavgift

600 per person. Lättare lunch och kaffe ingår

Datum och tider 

Dag 1: tisdag 7 maj 8-16
Dag 2: onsdag 8 maj 8-12

Anmälan och frågor

Gunilla Wihlke, 08-51771630, gunilla.wihlke@regionstockholm.se

Föreläsare

Pernilla Bergman, RKK

Charlotte Theurp Svedenlöf, RKK

 

Länk till programblad>>

 

Utbildning, Föreläsning, Övning