imagec6bna.png

Utbildningsansvariga

Traumacentrum Karolinska (TCK) och Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi (RKK) i samarbete med:

  • Medicinsk psykologi och Socialt arbete inom hälso- och sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset
  • Norra Stockholms psykiatri
  • Försvarsmakten

Deltagare

Personal som arbetar  i traumavårdkedjan inom SLL och Mälardalen. Samt personal från Försvarshälsan.

Syfte/mål

Syftet är att stärka behandlingspersonalens förmåga  och beredskap att  bättre  kunna stödja och behandla  traumapatienter i olika åldrar men även eventuella allvarligt fysiskt skadade soldater i utlandstjänst inom Försvarsmakten.

Utbildningen fokuserar på evidensbaserad psykotraumatologisk kunskap med tonvikt lagd på det psykologiska, sociala och psykiatriska området.

Format

Utbildningen ges i form av heldagseminarium i föreläsningsform. Program och ansvarig föreläsare, se formulärets baksida

Utvärdering   

Seminariedagen avslutas med frågestund. Utvärdering av seminariet sker avslutningsvis med skriftligt formulär

Kursavgift

600kr

Anmälan och frågor

Gunilla Wihlke, 08-51771630, gunilla.wihlke@sll.se