imagec6bna.png

Utbildningsansvariga

Traumacentrum Karolinska (TCK) och Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi (RKK) i samarbete med:

  • Medicinsk psykologi och Socialt arbete inom hälso- och sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset
  • Norra Stockholms psykiatri
  • Försvarsmakten

Deltagare

Personal som arbetar  i traumavårdkedjan inom Region Stockholm och Mälardalen. Samt personal från Försvarshälsan.

Syfte/mål

Syftet är att stärka behandlingspersonalens förmåga  och beredskap att  bättre  kunna stödja och behandla  traumapatienter i olika åldrar men även eventuella allvarligt fysiskt skadade soldater i utlandstjänst inom Försvarsmakten.

Utbildningen fokuserar på evidensbaserad psykotraumatologisk kunskap med tonvikt lagd på det psykologiska, sociala och psykiatriska området.

Format

Utbildningen ges i form av heldagseminarium i föreläsningsform. Program och ansvarig föreläsare, se formulärets baksida

Utvärdering   

Seminariedagen avslutas med frågestund. Utvärdering av seminariet sker avslutningsvis med skriftligt formulär

Kursavgift

1200 kronor. Lunch och kaffe ingår.

Anmälan och frågor

Gunilla Wihlke

08-517 71 630

gunilla.wihlke@sll.se