Psykotraumatologi

  • 2024-04-22

  • 8 - 16

  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Jan Lindstensalen, A4:04

Utbildningens syfte är att stärka behandlingspersonalens förmåga och beredskap att bättre kunna stödja och behandla traumapatienter i olika åldrar men även eventuella allvarligt fysiskt skadade soldater i utlandstjänst inom Försvarsmakten.

imagec6bna.png


Utbildningsansvariga

Traumacentrum Karolinska (TCK) och Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi (RKK) i samarbete med:

  • Medicinsk psykologi och Socialt arbete inom hälso- och sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset
  • Norra Stockholms psykiatri
  • Försvarsmakten

Deltagare

Personal som arbetar i traumavårdkedjan inom Region Stockholm och Mälardalen samt personal från Försvarshälsan.

Syfte/mål

Syftet är att stärka behandlingspersonalens förmåga och beredskap att bättre  kunna stödja och behandla traumapatienter i olika åldrar men också eventuella allvarligt fysiskt skadade soldater i utlandstjänst inom Försvarsmakten.

Utbildningen fokuserar på evidensbaserad psykotraumatologisk kunskap med tonvikt lagd på det psykologiska, sociala och psykiatriska området.

Format

Utbildningen ges i form av heldagseminarium i föreläsningsform. 
Program (pdf) 

Utvärdering   

Seminariedagen avslutas med frågestund. Utvärdering av seminariet sker avslutningsvis med skriftligt formulär

Kursavgift

1200 kronor. Lunch och kaffe ingår.

Anmälan och frågor

Gunilla Wihlke gunilla.wihlke@sll.se
08-517 71 630

Utbildning, Föreläsning, Seminarium