Olika vägar genom sorg

En film om att förlora sina nära och kära och att uppleva sorg. Omgivning kan ha lite svårt att veta hur man ska förhålla sig till en sörjande. Eva Svensson Isfej berättar om olika vägar genom sorg.

”Under pandemin är det många människor som förlorat sina nära och kära och upplever sorg. Som omgivning kan man ha lite svårt ibland att veta hur man ska förhålla sig till och närma sig en sörjande. Men man kan komma ihåg att det är viktigt och bra att man fortsätter att höra av sig, hälsa eller fråga hur personen har det”, säger psykolog Eva Svensson Isfej. Här berättar hon om olika vägar genom sorg.

Skriften ”Vägar genom sorg” vänder sig till dig som förlorat en nära anhörig eller närstående genom dödsfall och beskriver hur sorg normalt tar sig uttryck och hur sorgen förändras med tiden. Här finns den att beställa eller ladda ner >>