Posttraumatic growth: att gå stärkt ur påfrestande händelser

Efter påfrestande händelser kan det komma en så kallad posttraumatisk förändring. Vad är det och hur kan vi ta det till oss? Charlotte Therup Svedenlöf, psykolog och psykoterapeut, på regionens kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi, berättar i en digital föreläsning om begreppen.

En posttraumatisk förändring kan utvecklas både åt det positiva och negativa hållet. Inom psykologin pratar man om Posttraumatic growth och Posttraumatic depreciation.

Se den digitala föreläsningen (43 minuter) där Charlotte Therup Svedenlöf berättar om de två begreppen. Hon kommer även att tala om resilience och personlighet samt hur man kan ta till sig kunskapen om posttraumatic growth. Charlotte ger också tips på hur vi kan tänka mer hjälpsamt före, under och efter en påfrestande händelse.

 

Fakta om Charlotte Therup Svedenlöf

Charlotte arbetar som chef och psykolog/psykoterapeut på regionens kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi. Hon arbetar också med ett doktorandprojekt som bland annat undersöker återhämtning hos traumaöverlevare och specifikt med begreppet Posttraumatic Growth och Posttraumatic Depreciation till följd av en traumatisk händelse.

Charlotte Therup Svedenlöf:

- Under alla år som jag arbetat inom hälso-och sjukvården har intresset för hur människan kan skapa meningsfulla livsvägar efter svåra kriser funnits med mig.

© RKK i samarbete med Strategisk HR 2021