Kris- och stödsamtal samt chefsstöd med anledning av covid-19

Region Stockholm erbjuder medarbetare och chefer kris- och stödsamtal samt chefsstöd grund av det ansträngda läget med covid-19. På den här sidan samlar vi regionens information, filmer och material om krisstöd och stödsamtal.

Psykologiskt krisstöd för alla medarbetare och chefer - så viktigt nu

Det är viktigt med ett psykologiskt krisstöd för att medarbetare och chefer ska orka i det aktuella läge vi är nu med en ökad smittspridning och antal sjuka covid-19 patienter.

Se film med Pernilla Bergman, legitimerad psykolog från Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi, som berättar om varför det är så viktigt med krisstödet nu, vilka som kan få stöd och hur stödet kan se ut.