Reflektionskort för APT - coronapandemins påverkan

Som ett stöd för chefer och medarbetare finns här reflektionskort om coronapandemins påverkan. Reflektionskorten är ett stöd för chefer och medarbetare. Frågorna är avsedda att användas tillsammans med chef/arbetsledare som leder reflektionen tillsammans med medarbetarna. Reflektionskorten kan exempelvis användas vid personalträffar såsom APT eller andra forum.

Coronapandemins påverkan på medarbetare och chefer är en viktig arbetsmiljöfråga och utrymmet för reflektion ger möjlighet för personalen att för egen del och gemensamt formulera sina erfarenheter, tankar, känslor och reaktioner. Chefen/arbetsledaren ges också möjlighet att fånga upp om medarbetare har behov av individuella/grupp stödinsatser.

Reflektionskorten med tillhörande "instruktion" går att ladda  här:

Länk till Reflektionskorten i PDF-format >>

imageehmd.png

Länk till Instruktioner för Reflektionskorten>>

imageuabqh.png

På Uppdrag Psykisk Hälsa webbsida under rubriken Stötta medarbetare kan du läsa mer. 

Länk till Uppdrag Psykisk Hälsa >>