Webbkurs förbereder dig för att ge professionellt krisstöd

Psykologiskt krisstöd – grundkurs. En webbkurs framtagen av RKK. Utbildningen riktar sig till all hälso-och sjukvårdspersonal som i sitt arbete möter krisdrabbade.

Målgrupp

Huvudmålgrupper är främst blivande krisstödjare inom Psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsorganisation (PKL) och Krisstödscenterorganisation (KSC) i SLSO, 1177 sjuksköterskor samt sjuksköterskor som har genomgått kurs inom projektet STEP-UP ”Sjuksköterska psykisk hälsa”.

Syfte

Kursen syftar till att säkerställa en grundläggande kompetens kring psykologiskt krisstöd inom Region Stockholm.

Innehåll

Utbildningen kommer ge målgrupperna förutsättningar att

  • få en övergripande kunskap om den katastrofmedicinska beredskapsorganisationen inklusive krisstödsorganisationen PKL i Region Stockholm
  • känna till och beskriva psykologiska aspekter och reaktioner utifrån en särskild eller annan påfrestande händelse
  • förstå och använda grunderna i psykologiskt krisstöd och bemötande av drabbade vuxna och barn
  • känna till och beskriva riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa efter en särskild eller annan påfrestande händelse
  • känna till och förstå uppföljningsbehov hos de drabbade 
  • känna igen att man själv reagerar som ”hjälpare” i mötet med den drabbade

Utbildningen ersätter inte andra grundläggande eller mer specifika utbildningar inom psykologiskt krisstöd och psykotraumatologi.

Tidsåtgång

Uppskattad tidsåtgång är cirka 45 minuter.

Starta utbildningen genom att klicka på länkarna nedan

För Danderyd, Karolinska, St Erik, SLSO, SÖS, Södertälje sjukhus och TioHundra. 

Länk till kursen Psykologiskt krisstöd - Grundkurs>>

För privata vårdgivare och kommuner

Länk till kursen Psykologiskt krisstöd – grundkurs>>

Kontaktpersoner

Caterina Cesaro, MD, PhD, överläkare, specialist i psykiatri, RKK

Eva Svensson Isfej, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, RKK