Nationell krisstödskonferens i Linköping samlar Sveriges regioners krisstödsledare

Den 1 december samlas krisstödsledare från landets regioner till en konferens på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Syftet är att dela kunskap och erfarenheter och därigenom stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att leda krisstödsinsatser.

Med anledning av den ökade oron i Sverige finns det ett behov av samverkan mellan regionernas krisstödsorganisationer. Ledningspersoner för psykologiskt krisstöd i Sveriges regioner samlas för att bygga nätverk och dela erfarenheter om hur man på bästa sätt kan rusta och utöka hälso- och sjukvårdens förmåga att leda krisstödsinsatser.

– Samhällssituationen i Sverige har förändrats de senaste åren. Flera påfrestande händelser har avlöst varandra, som pandemi, lågkonjunktur, krig i vårt närområde, terrorhotnivåhöjning och gängkriminalitet som även drabbar oskyldiga. Det har lett till ökad oro i samhället men även en ökad belastning och stress för personal inom viktiga samhällsfunktioner, säger Linda Martinik, som är överläkare och specialist i psykiatri vid Regionalt kunskapscentrum kris och katastrofpsykologi i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland, Kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi i Region Stockholm och Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet arrangerar endagskonferensen i Linköping, där krisstödsledare i hela landet har bjudits in för att ta del av föreläsningar och dela erfarenheter kring krisstödsinsatser och samverkan.

Konferensen genomförs på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, Johannes Magnus väg 11, fredagen den 1 december 2023 klockan 09.00 – 16.00. Media välkomnas från kl. 12. Föranmälan görs till Linda Martinik (se kontaktinformation nedan).

För ytterligare information:
Linda Martinik, överläkare och specialist i psykiatri, Regionalt kunskapscentrum kris och katastrofpsykologi, Stockholms läns sjukvårdsområde
Mejl: linda.godberg-martinik@regionstockholm.se
Mobil: 070-213 28 43

Valborg Jansson, socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator, regional krisstödssamordnare och utbildare vid Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Region Östergötland
Mejl: valborg.jansson@regionostergotland.se
Mobil: 010-103 86 55

Har hälso- och sjukvården förmågan att ge det krisstöd som behövs? 
Se SVT Östergötlands klipp från konferensen.