Döden är en del av livet

Den 9 februari 2023 kl. 14:00 – 16:00 bjöd vi in till premiärvisning av filmen ”Döden är en del av livet” samt med efterföljande workshop. Filmen är framtagen och utformad av Eva Svensson Isfej, RKK i samarbete mellan Katrin Kopp, Strategisk HR och filmare och konstnär Albin Biblom och arbetet är en del i det kris-, sorg- och katastrofpsykologiska arbetet.

I filmen Döden är en del av livet som du hitter här >>,  berättar medarbetare och chefer inom Region Stockholm om sina tankar och erfarenheter av att möta död och sorg som medmänniska, professionell, kollega och chef.

Filmen är en del i satsningen Hållbara och hälsosamma arbetsplatser och lyfter betydelsen av den egna reflektionen för att möta patienter i livets alla skeden efter svåra händelser.

Med filmen vill vi skapa bättre förutsättningar och utrymme för tankar och reflektioner om död och sorg inom hälso- och sjukvården (inte minst nu under och efter covid). Till filmen finns ett stödmaterial i form av en kortlek, som innehåller olika frågor om död och sorg. Kortleken är tänkt att användas på arbetsplatsen för att reflektera kring död och sorg, gärna tillsammans med filmen.