Hållbara arbetsplatser

RKK:s Charlotte Therup Svedenlöf pratade på en Inspirations- och lärandedag för hållbara- och hälso­främjande arbetsplatser om personalens behov under Covid-pandemin

Region Stockholm bidrog 2022 med 100 miljoner kronor till satsningar och
aktiviteter som handlar om att främja hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Satsningen skulle bidra till ökad trivsel, förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.

Den 17 november bjöds det på en heldag med inspiration, reflektion och där erfarenheter från verksamheternas projekt inom satsningen. Målgruppen var riktad till chefer, HR, projektledare, projektdeltagare, skyddsombud och andra intresserade. Filmen nedan är ur RKK:s Charlotte Therup Svedenlöfs samtal om hur personalens behov under Covid-pandemin behövde tillgodoses. Filmen är gjord av Albin Biblom i samarbete med Regionalt kunskapscentrum kris- & katastrofpsykologi och Strategisk HR.