Välbesökt dag med Nätverk Ung och chef

Gemenskap, lugn, igenkännande och reflektion. Det var några associationer deltagarna fick efter den senaste träffen i Nätverk Ung och chef. Temat för dagen den 23 september 2022 var ”Positiv förändring efter påfrestande händelser – är det möjligt?” Denna gång gästades nätverksträffen av RKK:s Charlotte Therup Svedenlöf

Syftet med Nätverk Ung och chef är att skapa en arena där yngre chefer kan mötas och diskutera utmaningar i sin roll som chef, inspirera deltagarna till att vilja utvecklas som chef, ge kunskapspåfyllnad och möjlighet till reflektion samt erbjuda möjligheten att bygga nätverk med andra yngre chefer inom regionen.

imagex21xk.png

Denna gång gästades nätverksträffen av Charlotte Therup Svedenlöf, psykolog och psykoterapeut samt chef för Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi.

När det gäller nätverk av typen Ung och chef tror hon att de har en avgörande betydelse för att i längden orka jobba för och med det man känner starkt för:

– Det är fantastiskt att Nätverk Ung och chef finns. Det blir en plats där det går att pusta ut lite, dela utmaningar och det som skaver och att fylla på med energi, säger hon.

Under dagen fördjupade sig deltagarna bland annat i vilka påfrestningar som finns i arbetet och vilka reaktioner det kan ge upphov till. Charlotte Therup Svedenlöf belyste bland annat den samlade erfarenheten från det covid-relaterade arbetet som har inneburit en stor omställning och stora svårigheter för många. Deltagarna diskuterade också vad som kan vara till hjälp nu efter pandemin för att orka känna energi och lust i arbetet.

– För de som jobbat under de påfrestningar som bland annat covid-vård innebär kan det handla om att få reflektera och se på det som varit tillsammans, att chefer legitimerar det varje enskild medarbetare gjort och gått igenom och att få möjlighet att vila och återhämta sig, säger Charlotte Therup Svedenlöf.

Här nedan är en länk till en digital föreläsningen där Charlotte Therup Svedenlöf berättar om Posttraumatic growth och hur man kan gå stärkt ur påfrestande händelser.

Länk till filmen Posttraumatic growth: att gå stärkt ur påfrestande händelser >>