Kris och katastrofpsykologi i media

Här hittar du inslag från TV och radio där vi medverkat, liksom artiklar från fack- och dagspress, år 2013.

Lars Wahlström medverkar i

Dagens Nyheter om att samtala med drabbade apropå DN:s serie "Efter traumat". Tillgänglig för prenumeranter via dn.se - sök på "Var inte rädd för att prata med krisdrabbade".