Kris och katastrofpsykologi i media

Här hittar du inslag från TV och radio där vi medverkat, liksom artiklar från fack- och dagspress, år 2021.

Mitti - Så överlever du restriktionerna

Charlotte Therup Svedenlöf medverkar i Vallentuna Mitt i 2021-02-19 om hur 70-plussare kan må bättre i coronatider.

 

Länk till Vallentuna Mitt i >>

Sunt arbetsliv: Så blir det lättare att prata om pandemin

På webbsidan suntarbetsliv.se kan man läsa om hur reflektionskort gör det lättare att se och prata om vad pandemin har för effekter på arbetsmiljön. Här berättar två olika avdelningar på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm om hur de har använt korten. Reflektionskorten är framtagna av HR tillsammans med Regionalt kunskapscentrum, avdelningen för kris och katastrofpsykologi (RKK)

Charlotte i Psykologtidningen - Pandemipsyket

Charlotte Therup Svedenlöf deltar i Psykologtidningen nr 1 2021, sidorna 14-18, om Pandemipsyket:

Har fler drabbats av depression och ångestsyndrom?
Eller är läget ganska oförändrat? Rapporterna om pandemins
effekter på den psykiska hälsan ger inga klara besked.

Ladda ner Psykologtidningen som pdf här >>