Kris och katastrofpsykologi i media

Här hittar du inslag från TV och radio där vi medverkat, liksom artiklar från fack- och dagspress, år 2015.

Charlotte Therup Svedenlöf medverkar i Metro

Angående förhöjt terrorhot 26 november 2015.

Charlotte Therup Svedenlöf medverkar i TT

Angående förhöjt terrorhot 24 november 2015.

Charlotte Therup Svedenlöf medverkar i

Svenska Dagbladet angående förhöjt terrorhot 19 november.

Charlotte Therup Svedenlöf medverkar i

Dagens Nyheter angående terrorattentatet i Paris 7 februari 2015.

Abbe Schulman medverkar i

Vårdgivarguidens film om Ebola.