Kris och katastrofpsykologi i media

Här hittar du inslag från TV och radio där vi medverkat, liksom artiklar från fack- och dagspress, år 2020.

Psykologtidningen

Den 13 mars intervjuades Charlotte Therup Svedenlöf i Psykologtidningen kring oro och bemötande under den pågående coronakris.

 

Charlotte Therup Svedenlöf i Dagens Arena

Den 23 mars intervjuades Charlotte Therup Svedenlöf i Dagens Arena angående Corona-krisen: »Vi ska inte gallra bort människor med oro« 

Charlotte i Mitt i Stockholm

Den 27 mars 2020 intervjuades Charlotte Therup Svedenlöf i tidningen Mitt i Stockholm angående den pågående coronasmittan.

Så hanterar du oro och rädsla

Det nya coronaviruset och den ständiga nyhetsrapporteringen om antal sjuka och döda, påverkar oss på många sätt. Det är naturligt att känna oro och rädsla och vi kan till och med reagera på sätt som påminner om symtom på covid-19. Att känna till några av de vanliga sätt som kroppen kan reagera på kan göra att det blir lättare att förstå.