Projekt avslutat

Identifiering av vilka aktörer inom Stockholms läns landsting som kan stödja landstingets krisstöd vid allvarlig händelse. Projektet avslutat 2018-06-11.

Publicerad 2018-06-27