Samarbetsmöte 11 juni

Samarbetsmöte mellan Regionalt kunskapscentrum Kris- & Katastrofpsykologi SLL (RKK), och Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) från Region Östergötland måndagen den 11 juni 2018.

Publicerad 2018-06-27