SKR digitalt seminarium

Charlotte Therup Svedenlöf kommer att delta i SKR:s digitala seminarium den 11 juni 2020 med temat Om att förebygga och förkorta psykisk ohälsa och sjukskrivning hos medarbetare efter den mest akuta krisen som covid-19 innebär

Charlotte Therup Svedenlöf kommer att delta i ett Zoom-seminarium som kommer hållas av SKR. Temat kommer vara Om att förebygga och förkorta psykisk ohälsa och sjukskrivning hos medarbetare efter den mest akuta krisen som covid-19 innebär. Förutom Charlotte kommer flera forskare och experter inom bl.a. katastrofpsykologi att delta. Mötet kommer att filmas och delas av SKR.  Bl.a. kommer dessa frågor att tas upp:

  • Vilka nya och förändrade behov som uppstår efter den akuta fasen? (inom vård, omsorg, socialtjänst och skola/förskola)
  • Vad skulle ni ge för konkreta råd utifrån forskningen till högsta ledning/första linjens chefer/enskilda medarbetare i kommuner och regioner?