Vägledningsdokumentet för Temaområde-krisstöd, SSR

Vägledningsdokumentet för Temaområde-krisstöd, SSR är nu klart och kan laddas ner

RKK har en samordnande roll för utveckling av krisstödjande insatser från krisstödjande myndigheter och organisationer genom Temagrupp-krisstöd inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) under Länsstyrelsen i Stockholm. Inför eller vid en allvarlig händelse kan en motsvarande arbetsgrupp inom Temaområde-krisstöd erhålla ett uppdrag inom SSR att samordna framtagande av underlag för beslut gällande psykologiska och sociala stödinsatser i länet.

Publicerad 2018-11-21