Bergen - Learning from recent terror situations

Workshop in Bergen, Norway on October 17 2018. Learning from recent terror situations in Europe.

En rad terrordåd har under senare år drabbat invånare i Europa. För att lära av erfarenheter från de krisstödjande insatser som gjordes till drabbade vid terrorhändelserna i Oslo, Nice, Bryssel, Berlin, Åbo, Manchester, London, Barcelona och Stockholm, hålls en workshop anordnad av professor Atle Dyregrov vid Center for Crisis Psychology/Clinic for crisis psychology, Universitet i Bergen, med deltagande experter och representanter för närstående-/anhöriga.

Publicerad 2018-10-15