Samarbetsmöte mellan Regionalt kunskapscentrum Kris- & Katastrofpsykologi SLL (RKK), och Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) från Region Östergötland fredagen den 17 februari 2017

Fokus under mötet är dels erfarenhetsutbyte och dels utvecklingen av banken med närstående inom Emergo Train System®, ett pedagogiskt simuleringsverktyg för övning/utbildning i Katastrofmedicin som ägs av Region Östergötland och förvaltas av Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping.