Presentation EFPA - Stockholms insats Corona pandemin

Charlotte Therup Svedenlöf kommer att hålla en presentation på vårens EFPA möte fredagen den 15 maj om det katastrofpsykologiska arbetet som genomförts i Stockholm/Sverige med anledning av Corona pandemin.

Charlotte är Sveriges representant i EFPA (European Federation of Psychologist’ Association) och är medlem i arbetsgruppen ”Crisis, Disaster and Trauma”. Syftet med detta möte är att dela erfarenheter från de olika europiska ländernas arbete med anledning av covid-19 pandemin utifrån kunskapsområdet inom katastrofpsykologi.