Att möta svåra situationer i pandemin covid-19

Psykolog Eva Svensson Isfej berättar om svårigheter som kan uppstå när man möter andra människor i pandemin covid-19.

Nästan alla möten går bra…tack vare dig och de du möter!

Vi människor är i grunden sociala, öppna och intresserade av varandra så de allra flesta möten går bra. Den som ger information och den som lyssnar är med och bidrar till att mötet blir bra, oftast utan att tänka på vad man själv eller den andre egentligen gör för att det ska fungera bra.